Anunț

Primăria Comunei Corneşti, Judeţul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice vacante, de execuţie , inspector , clasa I , grad profesional debutant  - Compartiment  impozite şi taxe  din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Corneşti. Data,  ora desfăşurării  şi locaţia pentru proba  scrisă : 06.11.2018, ora 10.00 , la sediul Primăriei Comunei Corneşti, Data,  mai mult [...]