Anunț data de încasare impozite sem. I.

anunț incasare

Rezultatul probei scrise!

concurs

Barem corectare probă scrisă!

concurs

Anunț licitație buldoexcavator, tractor, remorcă, plug!

Anunț - privind inițierea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a următorelor utilaje, mijloace fixe, aflate în păatrimoniul privat al comunei Cornești, județul Cluj: - Buldoexcavator JCB 3CX; - Tractor UTB 683; - Remorcă I.M. MIRSA 2 RBB5/31; - Plug agricol PP4;   mai mult [...]

Indicatori de finanțe!

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole și subcapitole și la  cheltuieli pe capitele, subcapitole și paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021 si estimări pe anii 20222-2024