Anunț

Primăria Comunei Corneşti, Judeţul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice vacante, de execuţie , inspector , clasa I , grad profesional debutant  – Compartiment  impozite şi taxe  din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Corneşti.

Data,  ora desfăşurării  şi locaţia pentru proba  scrisă : 06.11.2018, ora 10.00 , la sediul Primăriei Comunei Corneşti,

Data,  ora desfăşurării  şi locaţia pentru interviu: în maximum 5 zile de la desfăşurarea probei scrise,  la sediul Primăriei Comunei Corneşti,

Condiţii de participare : -Condiţii generale, Pentru a ocupa funcţia publică  vacantă candidaţii trebuie să îndeplinească  condiţiile  generale, conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

-Condiţii specifice: studii universitare de licenţă , absolvite cu diplomă sau echivalent, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau  ştiinţe administrative.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs : 05.10.2018-24.10.2018

Dosarul de concurs  va cuprinde obligatoriu documentele menţionate la art. 49, alin (1)  din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

Coordonate de contact pentru depunerea  dosarelor de concurs : Sediul primăriei Comunei Corneşti , str. Principală , nr. 14, localitatea  Corneşti , comuna Corneşti , judeţul Cluj, tel/fax: 0264355516/0264355515, e-mail:primariacornesti@yahoo.com.

Detalii privind  bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariacornesti.ro.

Persoană de contact:  secretar Băieş Marioara- Gherghina , tel 0732167263 .