Anunt – Concesionare teren

Comuna Cornești  organizeaza licitaţie publică pentru concesionarea a 34,11 ha păşune situată în extravilanul com. Corneşti şi 0,70ha livadă.

            Relaţii la tel. 0264701365, int. 6 .