ANUNȚ – privind deplasarea persoanelor de peste 65 de ani.

              Dragi cetățeni, având în vedere Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020 privind  măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, Art. 2. Circulația persoanelor care au împlinit  vârsta de 65 de ani,  în afara locuinței/gospodăriei este permisă  numai  în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict   pentru următoarele motive:

  1. a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
  2. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  3. c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor personae vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
  4. d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective),cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice, vă rugăm respectați măsurile impuse, aveți grijă de D-voastră .

Deasemenea vă informăm că nerespectarea acestora se sancționează conform legii .

Cu stimă,

Viceprimar,

Rusu Nicoale