Anunț

Primăria Comunei Corneşti, Judeţul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice vacante, de execuţie , inspector , clasa I , grad profesional debutant  - Compartiment  impozite şi taxe  din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Corneşti. Data,  ora desfăşurării  şi locaţia pentru proba  scrisă : 06.11.2018, ora 10.00 , la sediul Primăriei Comunei Corneşti, Data,  mai mult [...]

Delimitarea secțiilor de votare – Comuna Cornești

Dispoziția nr. 161 / 01.10.2018 – privind delimitarea, numerotarea secțiilor de votare din cadrul UAT Comuna Cornești, județul Cluj în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a Referendumului din data de  06-07/10/2018.

Anunț – Consultare Publică

Anunț – Consultare Publică –

Primăria Comunei Cornești , vă invită în data de 17/09/2018  ora 12:00, la Centrul de Informare și Promovare Turistică Lujerdiu , în vederea dezbaterii publice  pentru  „Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Ofertă vânzare teren în satul Lujerdiu, în suprafață de 1634 mp, nr. cadastral 50764 – categoria livadă și 3267 mp, număr cadastral 50772 –  categorie arabil.

 

Joc la sură- Ediția II-a!

Sâmbătă 01/septembrie/2018 va avea loc evenimentul „Joc la Șură” începând cu orele 19:00. mai mult [...]

ANUNȚ si Rezultatul Concursului

ANUNȚ – privind ocuparea unui post de expert educație, în afara organigramei, pe perioadă determinată, care să facă parte din echipa de implementare a Proiectului „Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei”