Anunț

Primăria Comunei Corneşti, Judeţul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice vacante, de execuţie , inspector , clasa I , grad profesional debutant  – Compartiment  impozite şi taxe  din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Corneşti.

Data,  ora desfăşurării  şi locaţia pentru proba  scrisă : 06.11.2018, ora 10.00 , la sediul Primăriei Comunei Corneşti,

Data,  ora desfăşurării  şi locaţia pentru interviu: în maximum 5 zile de la desfăşurarea probei scrise,  la sediul Primăriei Comunei Corneşti,

Condiţii de participare : -Condiţii generale, Pentru a ocupa funcţia publică  vacantă candidaţii trebuie să îndeplinească  condiţiile  generale, conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

-Condiţii specifice: studii universitare de licenţă , absolvite cu diplomă sau echivalent, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau  ştiinţe administrative.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs : 05.10.2018-24.10.2018

Dosarul de concurs  va cuprinde obligatoriu documentele menţionate la art. 49, alin (1)  din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

Coordonate de contact pentru depunerea  dosarelor de concurs : Sediul primăriei Comunei Corneşti , str. Principală , nr. 14, localitatea  Corneşti , comuna Corneşti , judeţul Cluj, tel/fax: 0264355516/0264355515, e-mail:primariacornesti@yahoo.com.

Detalii privind  bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariacornesti.ro.

Persoană de contact:  secretar Băieş Marioara- Gherghina , tel 0732167263 .

 

 

Delimitarea secțiilor de votare – Comuna Cornești

Dispoziția nr. 161 / 01.10.2018 – privind delimitarea, numerotarea secțiilor de votare din cadrul UAT Comuna Cornești, județul Cluj în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a Referendumului din data de  06-07/10/2018.

Anunț – Consultare Publică

Anunț – Consultare Publică –

Primăria Comunei Cornești , vă invită în data de 17/09/2018  ora 12:00, la Centrul de Informare și Promovare Turistică Lujerdiu , în vederea dezbaterii publice  pentru  „Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Ofertă vânzare teren în satul Lujerdiu, în suprafață de 1634 mp, nr. cadastral 50764 – categoria livadă și 3267 mp, număr cadastral 50772 –  categorie arabil.

 

Joc la sură- Ediția II-a!

Sâmbătă 01/septembrie/2018 va avea loc evenimentul „Joc la Șură” începând cu orele 19:00.38243753_2196464793905912_3225046828957302784_n

ANUNȚ si Rezultatul Concursului

ANUNȚ – privind ocuparea unui post de expert educație, în afara organigramei, pe perioadă determinată, care să facă parte din echipa de implementare a Proiectului „Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei”

Joc la Șură

Vă invitpăm să participați la evenimentul Joc la Șură în data de 21/07/2018 la Șura satului – Cămin Cultural Cornești .

37296255_421491351682950_5301168122160480256_n