Prezentare generala

ComunaCornestiComuna Cornești este situată în partea de nord-vest a României, în zona de nord a județului Cluj, pe stânga râului Someșul Mic şi este scăldat de apele Văii Lujerdiului.

Situată la intersecţia paralelei 47º02’19” latitudine nordică cu meridianul 23º40’53” longitudine estică, comuna se află în zona temperată, cu cele mai favorabile condiţii climaterice pentru dezvoltarea vieţii omeneşti.

Comuna Cornești este compusă din 9 sate: Igriția, Tiocu de Sus, Tiocu de Jos, Cornești (centru de comună), Stoiana, Morău, Lujerdiu, Bârlea și Tioltiur .

Se învecinează cu:

  • la nord cu comuna Bobâlna
  • la sud cu comuna Iclod
  • la est cu comuna Aluniș
  • la vest cu comunele Dabâca și Panticeu