Turismul

Comuna Corneşti prezintă un potenţial turistic, reprezentat prin monumente istorice, arhitecturale de o deosebită valoare istorică, obiceiuri gastronomice şi tradiţii populare care îmbracă forme aparte, manifestări artistice şi culturale.

Poziţia geografică a comunei favorizează dezvoltarea turismului prin diversitatea peisajului. Principalul obiectiv turistic al comunei este „ Monumentul ridicat în cinstea Țăranilor Răsculați de la Bobâlna în anul 1437 „, la care se poate ajunge cu mașina pe drumul județean 109B , monument ce se află pe raza localității Igriția din comuna Cornești.

Comuna Cornești este atestată documentar din anul 1306, iar în urma cercetărilor arheologice efectuate în satul Cornești s-a descoperit o așezare care datează din preistorie „Movila Stajei” – DEALUL GÂLMEJULUI

Ca monumente istorice putem enumera :

  • Biserica Ortodoxă ( Biserica Voievodală) din localitatea Lujerdiu ctitorită de Voievodul Mihai Viteazul , purtând hramul „ Sf. Arhangeli Mihail și Gavril ” sec. XVI-lea
  • Biserica Romano-Catolică ” Sfanta Maria  -Mare” din localitatea Cornești, sec. XVIII- lea
  • Biserica Reformată din localitatea Tiocu de Jos cu clopotnița de lemn sec. XVIII- lea
  • Biserica de lemn din localitatea Tioltiur secc. XVIII- lea
  • Biserica Ortodoxă din localitatea Tioltiur sec. XVI- XVIII- lea
  • Biserica Reformată din loc. Stoiana, sec. XV- lea
  • Biserica Reformată din loc. Tiocu de Sus sec. XIII – XV lea