Ofertă de vânzare teren!

Ofertă vânzare teren d-na Maldis Emilia – Manuela și d-na Giurgiu Ana vând în localitatea Lujerdiu, comuna Cornești, județul Cluj, teren în suprafață de 0,5330 ha arabil.

Notificare preemtori!