NOTIFICARE PREEMPTORI

Ofertă de vânzare teren!

Ofertă vânzare teren d-na Maldis Emilia – Manuela și d-na Giurgiu Ana vând în localitatea Lujerdiu, comuna Cornești, județul Cluj, teren în suprafață de 0,5330 ha arabil.

Notificare preemtori!

Raport de specialitate

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Anunț – organizare concurs șofer de microbuz!

Primăria Comunei Cornești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată de 6 luni a unei funcții contractuale vacante de șofer de microbuz în cadrul Compartimentului de intreținere.

HCL 129/29.10.2021 și Raport de execuție bugetară!

Anunț – organizare concurs șofer de microbuz

Primăria Comunei Cornești organizeză concurs pentru ocuparea de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinată 12 luni a unei funcții contractuale vacante de șofer de microbuz în cadrul compartimentului de întreținere.

Condiții și alte detalii de participare se găsesc în fișierul atașat.

Anunț – organizare concurs muncitor necalificat

Primăria Comunei Cornești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată de 12 luni a funcției contrcatuale vacante de muncitor necalificat în cadrul compartimentului de întreținere.

Condițiile de participare și alte detalii se găsec în fișierul atașat!