Anunț!

În atenția cetățenilor Comunei Cornești!

 

Vă informăm că începând cu data de 15.09.2021, reprezentanți ai firmei  SUPERCOM S.A., se vor deplasa în fiecare localitate din comună  pentru a încheiea contracte de salubritate.

În vederea unei bune colaborări  vă rugăm să fiți  receptivi și cooperanți!

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Primar – Chifor Cornel Vasile

Anunț vânzare remorcă, plug!

Anunț privind inițierea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare

a următoarelor utilaje: – mijloace fixe, aflate în  patrimoniul privat al Comunei Cornești, Județul Cluj – Remorcă I.M.MIRSA 2 RBB5/31 și Plug agricol PP4!

Ofertă vânzare teren!

Ofertă vânzare teren in localitatea Tiocu de Sus, Comuna Cornesti, Judetul Cluj!

Listă preemtorie –

Anunț licitație suprafață teren!

Anunț privind închirierea unei suprfețe de teren de 50 de mp, situat în localitatea Tiocu de Jods, nr. 89, comuna Cornești, județul Cluj.

17352175_413842475639210_6658427875575399079_n

 

Anunț – referitor la reamplasare statie de epurare!

COMUNA CORNEȘTI, titular al proiectului Lucrări de modificare a soluției constructive autorizate prin AC nr. 466 din 01.10.2019, pentru Rețeaua de aducțiune de apă pentru loc. Tiocu de Jos și rețele de distribuție de apă și canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus și Igriția” – reamplasare stație de epurare” propus a fi realizat în comuna Cornești, sat Tiocu de Jos, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Rețeaua de aducțiune de apă pentru loc. Tiocu de Jos și rețele de distribuție de apă și canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus și Igriția” – reamplasare stație de epurare” propus a fi realizat în comuna Cornești, sat Tiocu de Jos, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.”

 

Anunț – organizare concurs muncitor calificat!

Primăria Comunei Cornești, Județul Cluj organizeză concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de muncitor calificat- operator utilaje în cadrul Compartimentului de întreținere!