Anunț licitație suprafață teren!

Anunț privind închirierea unei suprfețe de teren de 50 de mp, situat în localitatea Tiocu de Jods, nr. 89, comuna Cornești, județul Cluj.

17352175_413842475639210_6658427875575399079_n

 

Anunț – referitor la reamplasare statie de epurare!

COMUNA CORNEȘTI, titular al proiectului Lucrări de modificare a soluției constructive autorizate prin AC nr. 466 din 01.10.2019, pentru Rețeaua de aducțiune de apă pentru loc. Tiocu de Jos și rețele de distribuție de apă și canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus și Igriția” – reamplasare stație de epurare” propus a fi realizat în comuna Cornești, sat Tiocu de Jos, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Rețeaua de aducțiune de apă pentru loc. Tiocu de Jos și rețele de distribuție de apă și canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus și Igriția” – reamplasare stație de epurare” propus a fi realizat în comuna Cornești, sat Tiocu de Jos, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.”

 

Anunț – organizare concurs muncitor calificat!

Primăria Comunei Cornești, Județul Cluj organizeză concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de muncitor calificat- operator utilaje în cadrul Compartimentului de întreținere!

Proces Verbal

Proces verbal de constatare a încheierii etapei proceduale privind exercitarea dreptului de premtiune pentru ofertele nr. 5;6;7;8 din data de  26.03.2021

Venituri!

Venituri și cheltuieli- Primăria Cornești!

Informare – sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri!

Informare prelungire termen pentru sesiunea de primire  a cererilor de finantare pentru submăsura 6.1.

Anunț – în atenția cetățenilor!

Către ,

Cetățenii comunei Cornești

Facem un apel către D-voastră pentru a înțelege situația juridică a domeniului public, aflat în administrarea cetățenilor.

Domeniul public (șanțurile de pe marginea drumurilor) sunt în proprietatea Statului Român sau în proprietatea comunei Cornești  ,  dar , conform prevederilor art. 9, lit. k din O. G.  nr. 21/2002  privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale- actualizată, cetățenii au obligația să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;

Astfel , facem un apel către toți cetățenii să ia măsuri în acest sens și să facă curățenie pe aceste spații. Totodată, având în vedere că  avem în proprietate și administrare domeniul public și privat  al comunei, care are o suprafață  foarte mare,  încercăm să facem lucrările necesare pentru igienizarea și înfrumusețarea comunei  cu muncitorii angajați la Primărie.

Menționăm , deasemenea, că  depunem eforturi susținute pentru a achiziționa utilajele necesare pentru curățarea a celor 67 de km de șanțuri, care trebuie săpate și îngrijite.

Ținând cont de cele de mai sus, dorim să vă comunicăm faptul că,  ajutorul D-voastră  ne este foarte necesar pentru înfrumusețarea comunei și a face din comuna noastră o comună europeană.

Primar,

Chifor Cornel Vasile