Anunț

În atenția cetățenilor Comunei Cornești,

Primarul Comunei Cornești – Chifor Cornel Vasile împreună cu aparatul de specialitate al primarului vă urează ca Sfintele Sărbători Pascale să vă aducă , sănătate, fericire, liniște sufletească și o masă inbelșugată alături de cei dragi.

Deasemenea în calitate de primar, rog toți cetățenii să țină cont de starea pandemică în care ne aflăm și să respecte regulile impuse de autorități, pentru a nu agrava mai mult situația.
Totodată, Primăria a venit în sprijinul d-voastră prin întocmirea de liste pentru vaccinare pentru a reveni cât mai curând la viața normală pe care toți ne-o dorim. În acest sens vă așteptăm să ne contactați pentru înscrieri și să putem organiza primul lot de vaccinări.
Cu stima,
Primar,
Chifor Cornel Vasile

Anunț Mediu

Recesământul General Agricol!

Recensământul General Agricol, ce se va desfășura in perioada 10 Mai-31 Iulie.

Screenshot (129)

Barem corectare probă scrisă!

concurs

Indicatori de finanțe!

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole și subcapitole și la  cheltuieli pe capitele, subcapitole și paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021 si estimări pe anii 20222-2024

Anunț privind selecția dosarelor!

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Impozite și taxe.

Anunț important!

Anunț privind procedura pentru anularea accesoriilor aferente abligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2021 si acordare înlesnire la plată a creanțelor  bugetare  retante , datorate bugetului local!