Indicatori de finanțe!

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole și subcapitole și la  cheltuieli pe capitele, subcapitole și paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021 si estimări pe anii 20222-2024