Proiecte de investitii

Stabilirea obiectivelor anuale şi a strategiilor pe termen scurt
Obiectivele anuale ale Consiliului Local Cornești sunt desprinse din cele trei categorii de obiective pe termen lung şi vor fi tratate în aceeaşi ordine.

1. Reabilitarea drumurilor comunale și de hotar
În vedrea realizării infrastructurii referitoare la drumurile comunale se va apela la Planul Național pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătățirea moștenirii rurale.

2. Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare
În vedrea realizării infrastructurii referitoare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, se va apela de asemenea la Planul Național pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătățirea moștenirii rurale.
În ceea ce privește primele două obiective, în luna august a fost aprobat proiectul integrat „Îmbunătățirea infrastructurii comunei Cornești, județul Cluj, prin: alimentare cu apă a localității Bârlea, Tioltiur, comuna Cornești, județul Cluj;
– rețea canalizare menajeră și stație de epurare a localităților Lujerdiu, Bîrlea, Tioltiur, comuna Cornești, județul Cluj;
– modernizare drum comunal DC 159, iar la 24.09.2008 a fost semnat contractul de finanțare.

3. Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea clădirilor de patrimoniu
În vedrea realizării restaurării, consolidării, protecției și conservării clădirilor de patrimoniu se va apela de asemenea la Planul Național pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătățirea moștenirii rurale.

4. Reîntoarcerea tinerilor în spațiul rural
În vederea reîntoarcerii tinerilor în spaţiul rural se va apela la Planul Național pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri.
Obiectivele măsurii:
-acordarea sprijinului de instalare tinerilor agricultori va facilita adaptarea structurală și dezvoltarea unor exploatații agricole competitive care practică o agricultură durabilă prin îmbunătățirea managementului și revigorarea forței de muncă;
-instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înființare și/sau preluare prin transfer de proprietate și/sau arendă a unei exploatații agricole pentru prima dată, în calitate de conducător (șef) de exploatație;
-în cazul instalării, solicitantul, trebuie să aibă domiciliul în zona rurală în care își va desfășura activitatea;

-în cazul arendării, aceasta trebuie să fie de lungă durată;

Stabilirea obiectivelor anuale și a strategiilor pe termen mediu
-reabilitarea drumurilor comunale și de hotar;
-extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare;
-reîntoarcerea tinerilor în spaţiul rural;
-înființarea unui târg comunal;

Stabilirea obiectivelor anuale și a strategiilor pe termen lung
-reabilitarea drumurilor comunale și de hotar;
-reîntoarcerea tinerilor în spaţiul rural;
-sprijin pentru diversificarea către activităţi non-agricole;
-înființarea unui târg comunal;

Necesar dezvoltării economiei și a vieții rurale în cadrul comunei Cornești se pot realiza diferite proiecte şi achiziţii. Prin intensificarea producțiilor și exploatarea terenurilor agricole cu tehnologii moderne, ecomonia poate să se dezvolte semnificativ în cadrul comunei. Creșterea economiei poate fi și rezultatul unor investiții majore prin crearea de locuri de muncă pentru locuitori.
O dezvoltare a economiei în cadrul comunei Cornești se poate realiza și prin deschiderea diverselor magazine, unități comerciale, agenții bancare, etc, adică prin acceptarea în cadrul pieței a investitorilor.
Pe cât este de important a avea o economie dezvoltată pe atât este de importantă atragerea, respectiv menținerea investițiilor pe piața internă a comunei. Investițiile reprezintă surse sigure de dezvoltare economică a zonei atrăgând atât forță de muncă cât și interes asupra acesteia.