TABEL- pribvind stabilirea impozitelorși texelor locale!

TABEL – cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile catre Comuna Cornesti, in anul fiscal 2020!