Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț – în atenția cetățenilor

Către ,

Cetățenii comunei Cornești

Facem un apel către D-voastră pentru a înțelege situația juridică a domeniului public, aflat în administrarea cetățenilor.

Domeniul public (șanțurile de pe marginea drumurilor) sunt în proprietatea Statului Român sau în proprietatea comunei Cornești  ,  dar , conform prevederilor art. 9, lit. k din O. G.  nr. 21/2002  privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale- actualizată, cetățenii au obligația să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;

Astfel , facem un apel către toți cetățenii să ia măsuri în acest sens și să facă curățenie pe aceste spații. Totodată, având în vedere că  avem în proprietate și administrare domeniul public și privat  al comunei, care are o suprafață  foarte mare,  încercăm să facem lucrările necesare pentru igienizarea și înfrumusețarea comunei  cu muncitorii angajați la Primărie.

Menționăm , deasemenea, că  depunem eforturi susținute pentru a achiziționa utilajele necesare pentru curățarea a celor 67 de km de șanțuri, care trebuie săpate și îngrijite.

Ținând cont de cele de mai sus, dorim să vă comunicăm faptul că,  ajutorul D-voastră  ne este foarte necesar pentru înfrumusețarea comunei și a face din comuna noastră o comună europeană.

Primar,

Chifor Cornel Vasile