Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Indicatori financiari pentru 2021 și estimări pentru 2022-2024

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole și subcapitole și la  cheltuieli pe capitele, subcapitole și paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021 si estimări pe anii 2022-2024.