Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Masuri de dezvoltare

Resurse umane
În comuna Cornești la fel ca și în majoritatea localităților rurale rata sporului demografic este în scădere. Această scădere se datorează fenomenului de emigrație care a cunoscut o creștere explozivă după 1990, legat de fenomenul deschiderii orașelor și a liberei circulații peste granițele țării.

Cauzele acestui fenomen sunt variabile și se pot diviza în două categorii:

 • lipsa locurilor de muncă, salarii mici, dorința pentru o pregătire superioară și recunoscută, dorința unei vieți mai bune, iar toate acestea duc la o creștere a șomajului și a migrației populației tinere spre spațiile urbane sau străinătate.
 • lipsa fondurilor, a suportului din partea statului român în ceea ce privește dezvoltarea rurală, a informațiilor actualizate și precise, a utilajelor performante în domeniul agricol, în spațiul rural se practică în continuare o agricultură tradițională, ceea ce împiedică dezvoltarea socio-economică locală și exploatarea la maxim a potențialului agricol.

Din aceste cauze în prezent populația existentă înregistrează un puternic caracter de îmbătrânire, vârsta medie fiind de aproximativ 65 de ani. În sprijinul tinerilor și al dezvoltării economiei spațiilor rurale, Guvernul României a inclus în Programul Național pentru Dezvoltare Rurală măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”. Scopul acestui ajutor este acela de a crea și dezvolta o exploatare agricolă competitivă și durabilă.

Măsura 112 are ca și domeniu de acțiune în special modernizarea exploatației, adică:

 • îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
 • dezvoltarea performanțelor generale ale exploatației agricole;
 • adaptarea producției realizate în conformitate cu cerințele pieței;
 • respectarea normelor comunitare, protecția muncii, protecția mediului, sanitar-veterinar.

Măsura 113  are ca domeniu de acțiune:

 • pensionarea timpurie, care are ca și scop asigurarea de venituri pentru fermieri și/sau muncitori agricoli;
 • creșterea dimensiunii exploatațiilor;
 • întinerirea structurii de vârstă în activitatea agricolă.

 Măsura 141 are ca domeniu de acțiune:

 • creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semisubzistenţă să devină viabile economic;
 • diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse. Obiectivele operaţionale se referă la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de semi-subzistenţă pentru o mai bună utilizare a resurselor umane şi a factorilor de producţie, prin:
 • stimularea spiritului antreprenorial;
 • diversificarea activităţilor şi veniturilor.

Aplicarea acestor măsuri determină o importantă dezvoltare economică a spațiului rural, diminuând astfel fenomenul imigraționist, ducând la îmbunătățirea calității mediului de viață concomitent cu dezvoltarea durabilă.

În localitatea Bârlea s-a înființat AF Rus Ilie. Domnul Rus și-a construit o fermă de taurine înfiinanțată din fonduri europene SAPARD. În localitatea Lujerdiu există Asociația crescătorilor de taurine, asociație care reprezintă interesele micilor proprietari de taurine din comună.