Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cadrul demografic

Importanţa economică pe care a avut-o odinioară se reflectă şi pe plan demografic. De la 5662 locuitori în anul 1956, populaţia comunei a scăzut la 1967 locuitori la 1 ianuarie 1992.

Datele preliminare ale Recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2002 arată că populaţia stabilă era la 31.12.2001 de 1809 locuitori.

La 30.05.2000, potrivit informaţiilor furnizate de S.E.I.P., populaţia a fost de 1724 locuitori din care bărbaţi 823 şi femei 901. Populaţia activă este de aproximativ 712 (43,44%).