Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cadrul fizico-geografic

SOLUL

Învelişul de sol, rezultat al interacţiunii factorilor fizico-geografici se prezintă destul de divers dar se remarcă la nivel general influenţa deosebită a rocii reliefului şi a apei freatice.

Solurile se împart în mai multe unităţi zonale şi intrazonale care constituie potenţialul pedologic valorificat ca bază de dezvoltare a biocenozelor şi a diverselor culturi în raport cu condiţiile mediului înconjurător.

Distingem următoarele tipuri de soluri:

  • soluri brune argiloiluviale
  • soluri brun luvic
  • regosoluri
  • erodisoluri

VEGETAȚIA

Vegetaţia naturală se încadrează în două mari unitaţi vegetale:

  • Zona I, forestieră cu dealuri acoperite cu păduri de goronet, făget şi floră ierboasă corespunzătoare.
  • Zona a II-a, în afară de goronet și făget predomină arbuşti cu specii de măceş, corn şi porumbar.

Vegetaţia terenurilor sărate este formată din ghimpariţă, iarba câmpului, brănea sau iarba sărată, ghizdeiul de sărătură.

FAUNA

Este bogată şi caracteristică zonelor de deal. Dintre mamiferele cele mai răspândite sunt: dihor, veveriță, vulp, lup, mistreț, bursuc, păsări, insecte, rozătoare, reptile, broaște.