Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Infrastructura

INFRASTRUCTURA  SOCIALĂ
Comuna are în componență 9 sate și un număr de 1809 locuitori cu vârsta cuprinsă între 0-94 ani.

În ultimii ani a avut loc o diminuare a numărului de locuitori datorită în principal sporului natural și fenomenului de migrare spre centrele urbane sau spre străinătate. Pe raza comunei nu există centre de asistență pentru bătrâni și copiii, dar avem în vedere acest lucru și dorim ca în viitorul apropiat, prin obținere de fonduri, să putem înființa astfel de centre care ar fi benefice pentru comunitate. În cursul anului 2007 a fost acreditat Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Corneşti, serviciu care are drept scop furnizarea de servicii sociale cu caracter primar menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, cu dizabilităţi, precum şi persoanelor aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială. În localitatea Cornești, din noiembrie 2006, funționează Centrul Cultural Sportiv și de Informare PAPI, dotat cu mobilier nou, sistem informatizat și internet. Comuna noastră este inclusă în proiectul „ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE” din cadrul MCTI, proiect finanțat de Banca Mondială.

INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ
Din a doua decadă a lunii septembrie 2007 au început lucrările la proiectul „Alimentare cu apă a localităților Cornești, Stoiana, Morău, Lujerdiu și Fundătura”, comuna Cornești  județul Cluj, proiect finanțat din fondurile SAPARD, iar în luna octombrie 2008 a avut loc recepția finală a lucrărilor. În luna septembrie 2008 comuna Cornești a semnat contractul de finanțare din fonduri FEADR pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii comunei Cornești, județul Cluj” prin: alimentare cu apă a localităților Bârlea, Tioltiur, comuna Cornești, județul Cluj; rețea canalizare menajeră și stație de epurare a localităților Lujerdiu, Bîrlea, Tioltiur, comuna Cornești; modernizare drum comunal DC 159.

Comuna beneficiază de energie electrică, cazuri izolate de centrale termice cu combustibil solid, există rețea de telefonie fixă, sisteme de televiziune prin satelit, iar începând cu luna iulie 2009 beneficiază de sistem de salubrizare. În perioada iunie-iulie 2009 a fost amenajate un punct sanitar în localitatea Tiocu de Sus, care din luna august va fi dat în folosință  urmând a fi finalizate lucrările și amenajările la alte trei puncte sanitare, în localitățile Tioltiur, Stoiana și Tiocu de Jos. Tot în decursul acestui an vor începe lucrările pentru un centru medical în care își va desfășura activitatea o echipă de medici specializați pe domenii diverse ale medicinei primare, precum și lucrările de amenajare a trei parcuri de joacă pentru copiii, în localitățile Cornești, Lujerdiu și Tioltiur. În luna iulie au început lucările de reabilitare drumuri comunale, iar în decursul acestui an vor fi finalizate lucrările finanțate din fonduri guvernamentale, având ca obiectiv „Dezvolatarea infrastructurii rurale prin construire de poduri peste valea Lujerdiului și Pârâul Pustii în localitățile Tiocu de Sus, Tiocu de Jos, Cornești, Stoiana și Morău, comuna Cornești, județul Cluj”.

Pe Valea Lujerdiu s-au început lucrările de consolidare a malurilor prin regularizarea și taluzarea cursului văii, începând din localitatea Lujerdiu și până în localitatea Igriția. Pentru sesiunea de depunere de proiecte din toamna anului 2009 pentru măsura 141 privind „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” există un număr însemnat de persoane de pe raza comunei posibile beneficiare ale acestui program, care doresc să-și depună proiecte în vederea obținerii acestui sprijin nerambursabil ce se întinde pe o perioadă de 5 ani. Pentru perioada de iarnă se vor organiza, atât în anul 2009 cât și în anul 2010, prin programul „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale: dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” cursuri de calificare profesională în profesii non-agricole pentru femei și bărbați majori domiciliați pe raza comunei, în următoarele meserii: bucătar, ospătar, administrator pensiune agroturism, instalator, dulgher, tâmplar, electronist. În urma acestor cursuri de calificare se va elibera o diplomă care va fi recunoscută în Uniunea Europeană.