Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Acordare titlul de „Cetățean de onoare” Menachem Abraham

Vineri în data de 07.04.2023, în localitatea Tiocu de Sus la Căminul Cultural, a avut loc o ședința solemnă a Consiliului local al comunei Cornești, ocazie cu care a fost acordat titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Cornești” d-lui Menachem Abraham, pentru generozitatea cu care a sprijinit proiectele civice și acțiunile filantropice desfășurate în beneficiul comunității comunei Cornești, județul Cluj.

Contribuția d-lui Menachem Abraham a fost în a renova fosta Școală din localitatea Tiocu de Sus, în prezent Cămin Cultural și Casa Carmela (spațiu de cazare). Totodată a contribuit și la suportarea cheltuielilor neeligibile pentru înaintarea documentației necesare (Studiul de Fezabilitate și documentația tehnică) la proiectul „Construire Platformă de depozitare a gunoiului de grajd în Comuna Cornești” – finanțat prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.

Dorim să transmitem mulțumiri d-lui Abraham Menachem și d-nei Abraham Carmela pentru sprijinul acordat în numele cetățenilor și suntem încântați ca în cadrul comunei să avem astfel de cetățeni care susțin unele proiecte, necondiționat.

Totodată vrem să precizăm că proiectul „Construire Platformă de depozitare a gunoiului de grajd în Comuna Cornești” este foarte important pentru fermierii din comună, în cazul în care aceștia doresc să acceseze proiecte cu finanțare europeană.

Cu stimă,

Primar – Chifor Cornel Vasile